Τοπικό Συμβούλιο στις 9-10

dimotikienotitakifisias1

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σήμερα το απόγευμα στις 6.30 μ.μ. με θέματα κυρίως θέσεων στάθμευσης αλλά και συζήτηση για τις δράσεις οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Κηφισιάς και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για το οικ. Έτος 2018.

Τα θέματα έχουν ως εξής:

1.Επί αιτήσεως χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και

μουσικών οργάνων στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού .

Κυριακού αρ. 16, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ι. Δημητρίου και Σια

Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Jourfixe».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Παραχώρηση δύο θέσεων

στάθμευσης έξω από την οικία του πρέσβη του Πακιστάν στην οδό

Ρόδου αρ. 34 στην Κηφισιά».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Τοποθέτηση προειδοποιητικών

αναλαμπόντων φανών στη διάβαση πεζών επί της οδού Τατοΐου στη

συμβολή της με την οδό Θησέως στο Δήμο Κηφισιάς».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Απαγόρευση της στάσης και της

στάθμευσης οχημάτων στην οδό Λυκούργου, στη συμβολή της με τις

οδούς Αναβρύτων και Αγ. Τρύφωνος στην Κηφισιά».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Τοποθέτηση εμποδίων σχήματος

Π, επί του κρασπέδου του πεζοδρομίου της οδού Καρπάθου στη συμβολή

της με την οδό Θήρας αρ. 25 στην Κηφισιά».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Τοποθέτηση εμποδίων σχήματος

Π, επί του κρασπέδου του πεζοδρομίου της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου

Ε΄ αρ. 6Α στην Κηφισιά».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Απαγόρευση διέλευσης σε

οχήματα άνω των 3,5Τ στην οδό Σαρανταπόρου στο τμήμα μεταξύ της

Λεωφόρου Κηφισίας και της οδού Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Τοποθέτηση προειδοποιητικών

αναλαμπόντων φανών στη διάβαση πεζών επί της οδού Ιλισίων αρ. 22

του Δήμου Κηφισιάς».

  1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Δέσμευση οκτώ (8) θέσεων

στάθμευσης από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου

Κηφισιάς».

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις δράσεις οι οποίες πρέπει να

περιληφθούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Κηφισιάς και τα

έργα που πρέπει να εκτελεστούν στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για το

οικ. Έτος 2018.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων

και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών

τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς

για το οικ. Έτος 2018.