Το Μητρώο Πολιτών έρχεται να πλήξει τη γραφειοκρατία

dimarcheiokifisias

Στο πλαίσιο εφαρμογής του έργου «Μητρώο Πολιτών» που πρόκειται να λειτουργήσει από το πρωί της 22 Ιανουαρίου, παύει να διενεργείται από σήμερα και μέχρι 21/1 στα Δημοτολόγια της χώρας οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης δηλαδή εγγραφή, διόρθωση, διαγραφή και  μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ και δεν θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς. Επίσης, από 16/1 και ώρα 3:00 μ.μ. μέχρι και 21/1 και ώρα  3:00 μ.μ. παύει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των Ληξιαρχείων της χώρας.

Το «Μητρώο Πολιτών» αναμένεται να διασυνδέσει 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Με αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών αλλάζει ριζικά ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους, ενώ προοπτικά δεν θα είναι αναγκαία η υποχρέωση του πολίτη να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες, αφού προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται από τρίτους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον αναγκαία η προσφυγή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

Οι δημότες Κηφισιάς καλούνται να επικοινωνούν για οποιοδήποτε πληροφορία με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών  και τα Ληξιαρχεία του Δήμου (Δημοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης) στα τηλέφωνα και email: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών Δήμου Κηφισιάς, τηλέφωνα: 2132007119, 2132007183, 2132007120, 2132007121, 2132007216, email: dimotologio@kifissia.gr και Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, τηλέφωνα: 2132007122, 2132007197, 2132007191, email: lixiarxeio@kifissia.gr.